Afgestig van George op 6 Oktober 1985, met 61 lidmate. Op 3 Maart 2002 stig Stilbaai van ons af. Mosselbaai se lidmate is oor 16 dorpies of woonbuurtes versprei. Die Groot Brakrivier is ons oostelike grens, die Outeniekwaberge die noordelike grens, die Gouritsrivier die westelike grens, terwyl die suidelike grens die see is. Van oos na wes is ons gebied uitgestrek oor ‘n strook van meer as 70 km.
Weens die unieke ligging van die gemeente reik ons besonderlik uit na vakansiegangers. Lidmate van oor die hele land ( jaarliks tot 62 ander gemeentes) woon ons eredienste by. Die diaspora wyk sluit lidmate buite ons gemeentegrense in.

Tot dusver het die volgende predikante voltyds die Woord aan ons bedien, naamlik: ds. JWJ van Ryssen (1985 – 1987) het as emeritus hulpdiens verrig in die beginjare; ds. J Kirsten (1988 – 1996); ds. AH Stavast (1997 – 2004); dr. L J J Coetzee (2004 -2005) as emeritus hulpdiens en ds. P Lubbinge (2005) Ons was aanvanklik soos trekvoëls wat ons byeenkomsplekke betref: Biblioteeksaal (1985 – 1988) en Laerskool Park se saal (1988 – 1993). ʼn Eie kerksaal in Heiderand sedert 1993 en ‘n eie kerkgebou wat op 27 Maart 2004 in gebruik geneem is. Die kerk beskik oor 430 sitplekke in die kerkgebou, en die saal kan 200 persone huisves 

Iets besonders van ons gebou:

Daar is 'n besonderde simboliek in die gekleurde vensters in die saal. Wim Klapwijk wat vir baie jare in die gemeente gedien het, was die kunstenaar en skenker van die vensters.

Hy het dit so beskryf:
“Die groot venster aan die noordekant van die saal se geel X met P daaroor verteenwoordig Christus. (twee Griekse letters chi- ch en rho–rh) uitspreek. Die drie vensters aan die oostekant beeld uit; die linkerkantste venster vertoon die kruis van Christus waaraan Hy vir ons sondes gesterf het, die afwaartse rooi bane op die middelste venster verwys na die “ wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het” en die blou bane na bo op die regterkantse venster, verteenwoordig die oorwinning deur die Hemelvaart van Christus.”

Huidige Predikanspaar - Ds Paul en Alta Lubbinge

Ds Paul en Alta Lubbinge

August 12, 2019

Die Here het ons gemeente ryklik geseën met ‘n wonderlike prediker wat ons elke Sondag geestelik voed uit die Lewende woord van God. Sy besondere kennis van die Skrif maak dit moontlik om die Ou Testamentiese beloftes in die lig van die Nuwe Testament oop te breek sodat elke lidmaat, klein en groot die Genade kan verstaan. Sy unieke mensekennis en omgee dra by tot ‘n besondere verhouding tussen herder en gemeente
Ds Paul en Alta ken elkeen in die gemeente se naam en storie. Behalwe vir Hospitaal-besoeke en Tuis-besoeke aan elkeen in nood of siekte bedien Paul weekliks sy gemeentelede by 10 verskillende Bybelstudies.
Paul en Alta is op hulle gemaklikste kaalvoet op die plaas. Hulle kweek hulle eie groente, is lief vir tuinmaak en teel met perde en honde, klein en groot. Die wat hulle goed ken weet ook dat hulle kosmaak geniet en graag in die kombuis kuier waar interessante brousels geskep word.
Paul en Alta het drie seuns. Die twee jongste seuns is albei veeartse en is ook met veeartse getroud. Die oudste seun is ‘n aktuaris en staan ook nou op troue.
Voor Paul hulle na ons toe oorgekom het was hulle eers in Meyerspark en daarna in Delftzijl in Nederland.
Ons is die Here innig dankbaar dat Hy hierdie egpaar se paaie na Mosselbaai gelei het en ons hoop en glo dat Hy vir Paul en Alta nog lank vir ons as gemeente sal spaar en ds Paul se bediening hier sal seën.