Die Mosselbaai kerkkoor

Die kerkkoor bestaan uit mense wat lief is vir musiek en wat op so n manier die Here wil dien.
Dit is nie n voorvereiste om note te kan lees nie. Wat wel noodsaaklik is, is om te hou van sing, saamsing en saamwees. Die koorlede is ʼn hegte groep wat omgee vir mekaar en wat baie hard kan saamwerk en saamkuier. Elke oefening is n gesellige, opbouende en opwindende geleentheid en dis hoogs aan te beveel om van enige spanning ontslae te raak.

Die musiek is van goeie gehalte en die koor strewe na musikale vertolking wat dan ook bydra tot musikale gemeentesang. Ons probeer om met elke optrede n positiewe en genotvolle bydrae tot ons eredienste te lewer en soms die gemeente ook by die sang te betrek.


Oefentyd: Woensdae 17:30 tot 19:00
Skakel June van Zyl vir meer inligting. 
WhatsApp June van Zyl vir meer inligting.

Nuwe lede is altyd welkom.