Hierdie is Koffietafelgesprekke,  opgestel deur Ds. Hentie Krüger, namens en op versoek van die Geref. Kerk Mosselbaai

Leef opreg en eg voor God en mense

— 2 Korintiërs 5:17 —

“Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.”

As ek bang, angstig en vol vrees raak?

— Jesaja 41:10 —

“Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.”
— Jesaja 41:10 — 

In die liefdesfeer van God

“Niks kan ons van God se liefde skei nie!”
– Romeine 8:31-39 –

Wat ’n fenomenale lys! Hemel en aarde. Sigbaar en onsigbaar. Trone, magte, gesagvoerders. Geen ding, plek of persoon is uitgelaat nie.